April 2022 : de Overlegcommissie: een nieuwe fase voor het M3-uitbreidingsproject

Publication date
02.05.2022

Op 21 april 2022, na het openbaar onderzoek van de tweede fase van het project is de overlegcommissie bijeengekomen.  Een nieuwe fase voor het M3-uitbreidingsproject.

De overlegcommissie is samengekomen na afloop van het openbaar onderzoek betreffende de tweede fase van het project, i.e. de bouw van een tunnel van 4,5 km, 7 stations en een stelplaats. Het ging om een openbare vergadering waar de aanvrager, Beliris, zijn project heeft voorgesteld en personen en verenigingen die daartoe een verzoek hadden ingediend de kans hebben gekregen om hun standpunt naar voren te brengen. De commissie is samengesteld uit leden die de gewestelijke administratie en de gemeenten vertegenwoordigen: urban.brussels, Leefmilieu Brussel, erfgoed.brussels, Evere, Schaarbeek en Brussel-Stad.

Op 19 mei heeft de overlegcommissie een met redenen omkleed advies uitgebracht betreffende het project: het advies is unaniem gunstig en wordt verleend onder voorwaarden
 Beliris en de MIVB zullen nu de verschillende voorwaarden onderzoeken die werden geformuleerd, in overleg met hun partners, i.e. het Gewest en de gemeenten Brussel-Stad, Evere en Schaarbeek. De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (urban.brussels) kan nu een standpunt innemen op basis van dit advies en 

  • ofwel de vergunning afgeven (met of zonder voorwaarden) 
  • ofwel gewijzigde plannen vragen bij toepassing van artikel 191 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO).
     

Voor meer informatie over het project: