Liedts: bouw van een ondergronds technisch lokaal

Publication date
01.07.2021

De werken op het Liedtsplein tussen de Paleizenstraat en de Gallaitstraat zijn gestart in oktober 2020 en zullen deze herfst 2021 voltooid zijn*. Na vele dagen slecht weer en om technische redenen is het einde van de werkzaamheden uitgesteld. 

De inrichting van het technisch lokaal die hierop volgt zou ongeveer 6 maanden in beslag moeten nemen voor het MIVB-gedeelte en 2 maanden voor het Sibelga-gedeelte. Meer informatie in een volgend bewonersbericht.

De Paleizenstraat blijft een tweerichtingsstraat.

Raadpleeg hier het buurtbewonersbericht.


*De planning is onder voorbehoud van slechte weeromstandigheden en eventuele aanvullende werkzaamheden.

Media
Afbeelding
tekst bouwverlof