De nieuwe Brusselse regering bevestigt de komst van metrolijn 3

Publication date
18.07.2019

Er is een nieuwe mijlpaal gezet voor metrolijn 3. In de beleidsverklaring die op woensdag 17 juli werd goedgekeurd, verbindt de Brusselse regering zich ertoe om de plannen nu ook echt concreet te maken. En ook het tijdschema is bevestigd: het tracé Albert-Noordstation zou in 2024 klaar moeten zijn, de verbinding tussen het Noordstation en Bordet is voorzien voor 2030.

 

De plannen voor metrolijn 3 liggen sinds 2013 op de tafel van de opeenvolgende Brusselse regeringen: in 2013 worden het algemene tracé en het vervoersmiddel goedgekeurd, in 2014 wordt het precieze tracé vastgelegd, en in 2015 en 2016 volgen dan het richtplan en het voorontwerp voor de metro. De goedkeuring van de metrolijn is met andere woorden een cruciale stap in het project. Naast de komst van de nieuwe lijn krijgt ook het openbaarvervoersaanbod een stevige impuls, met de uitbreiding van het aantal bus- en tramlijnen.