Works

Installatie grote rotonde aan Toots Thielemans

31.08.2020

Na de voorbereidende werken (het verplaatsen van de ondergrondse nutsleidingen, bouw van de Stalingrad Village...) kan de bouw van het nieuwe metrostation Toots Thielemans bijna beginnen. Maar alvorens de grondwerken van start kunnen gaan, moet de zone worden klaargemaakt zodat alle weggebruikers zich er veilig kunnen verplaatsen tijdens de duur van de werken.

Vanaf 7 september 2020 worden daarom belangrijke aanpassingswerken uitgevoerd aan verschillende wegen en voet- en fietspaden in de buurt. Deze voorbereidende fase van wegenwerken duurt ongeveer zes weken en moet ervoor zorgen dat iedereen zich ook tijdens de werkzaamheden aan het nieuwe metrostation veilig kan verplaatsen. Het nabije kruispunt op de Kleine Ring wordt bijvoorbeeld omgebouwd tot een grote rotonde, geregeld met een nieuw systeem verkeerslichten. Dankzij de rotonde  kan in het midden van dit verkeersknooppunt verder gewerkt worden zonder onderbreking van het verkeer of wijziging van de verkeerssituatie.

De rotonde blijft voor de hele duur van de werken en moet de verkeerssituatie overzichtelijk maken voor iedereen, ondanks een werf van dergelijke grote omvang. Aangezien er minder verkeer zal doorkunnen dan vandaag, worden alternatieve routes voorgesteld op verschillende strategische plaatsen in het gewest, zoals op de Kleine Ring. Automobilisten worden geïnformeerd via dynamische borden.

Ook aan de Jamarlaan gebeuren aanpassingen. Daar wordt de rijweg versmald tot een rijvak in elke rijrichting, met een omleiding voor fietsers. Op de Stalingradlaan geldt zoals in eerdere fases eenrichtingsverkeer richting Rouppeplein. De veranderingen worden stapsgewijs ingevoerd tussen 7 september en 19 oktober. Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen beginnen de werken in de zone van de Kleine Ring al om 6 uur 's morgens. Op twee momenten wordt ook 's nachts gewerkt: in de nacht van 6 op 7 september en de nacht van 18 op 19 oktober, wanneer de rotonde in werking treedt. De onderstaande kaartjes tonen de verkeerssituatie in deze periode in de verschillende werfzones.

 

De buurtbewoners kregen een informatiefolder in de bus. Die kan u ook hier terugvinden:
- Voor de zone Jamarlaan
- Voor de zone Stalingradlaan
- Voor de zone Lemonnierlaan