Station Paix

Vrede: een "dorpsstation"

20.09.2017
#Architectuur #Nieuwe stations #Vrede

Openheid en nabijheid zijn de sleutelwoorden van het ontwerp van het station Vrede, het voorlaatste station van het tracé van de nieuwe metrolijn 3. Dit zie je aan de grote glazen wanden van de ingang ter hoogte van de straat en de penetratie van natuurlijk licht tot op de perrons in het hart van een dichtbebouwde wijk.

Toegang

Het station heeft een hoofdtoegang ter hoogte van het Academieplein. Deze brede en open ruimte zal het mogelijk maken om de stromen komende van verschillende richtingen vlotter op te vangen. Door de toekomstige metrostromen te concentreren rond het voorplein van de Academie zal het lokale karakter van het Vredesplein behouden blijven, met een ruimte voor de terrassen of voor het organiseren van kleine specifieke evenementen.

Er wordt op het Vredesplein eveneens in een veiligheidstoegang voorzien als nooduitgang. De vertrekhal en de controlelijn worden ingeplant op gelijkvloers niveau, wat de toegang tot het station vergemakkelijkt.

Organisatie

De indeling van het station werd bepaald door de wens om een functioneel, duurzaam, doeltreffend, flexibel en comfortabel station te bouwen. Er zijn drie types ruimtes:

  • Openbare ruimtes: circulatiezone, diensten…
  • Exploitatieruimtes: zones voor de exploitatie van de lijn met name voor de ploegen die het station laten werken
  • Technische ruimtes: lokalen voor elektriciteit, ventilatie/rookafzuiging, signalisatie en communicatie.

 

Het station Vrede zal uitgerust zijn met roltrappen en liften om naar de perrons te gaan. Een lift die toegankelijk is vanaf het voorplein van de Academie zal rechtstreekse toegang verschaffen tot het perron naar het stadscentrum. De reizigers richting eindstation Bordet zullen op het tussenniveau van lift veranderen. Er wordt op het Vredesplein eveneens een lift voorzien voor de hulpdiensten.

Vanaf de vertrekhal langs de straat zullen de reizigers naar een tussenniveau geleid worden om hun bestemming te kiezen, alvorens rechtstreeks de perrons te bereiken. Langs dit hele parcours zal het daglicht de reizigers begeleiden dankzij de grote glazen wanden van de hoofdingang.

De circulatie binnenin het station wordt zo georganiseerd dat de personenstromen vlot verlopen door het kruisen van reizigers, hindernissen en hoogteverschillen te vermijden. De roltrappen, trappen, ruimtes en nooduitgangen zijn gedimensioneerd op basis van nauwkeurige berekeningen in de meest kritieke omstandigheden: evacuaties en wisselen van reizigers (samenvloeiing van reizigers die aan het wachten zijn en die het metrostel verlaten). Het traject zal worden geoptimaliseerd voor personen met een beperkte mobiliteit.

De uitrusting van de perrons zal worden ontworpen met het oog op het comfort tijdens het wachten, de optimalisatie van het in- en uitstappen en dat de perrons op een snelle en doeltreffende manier ontruimd kunnen worden.