Place de la Paix

Vrede: de verbindingen respecteren en accentueren

20.09.2017
#Nieuwe stations #Vrede

Het Vredesplein is gelegen in het centrum van Evere. Met zijn driehoekige vorm was het reeds aanwezig op de kaart van Ferraris van 1777, dat de Belgische grondgebieden aangaf nog vóór de oprichting van het land!

Het Vredesplein vormt dus een belangrijke schakel die vaak gebruikt wordt door de bewoners van deze wijk. We vinden immers op korte wandel- of fietsafstand (max. 1 km) het natuurreservaat Moeraske, het kerkhof van Evere en het gemeentehuis van Evere. Elk van deze richtingen moet dus gemakkelijk toegankelijk blijven vanaf het Vredesplein. Bovendien moet men zich vanaf het Vredesplein gemakkelijk kunnen oriënteren in de richting van de gewenste wijk. Doordat het ingeplant wordt ter hoogte van de voormalige bioscoop naast het voorplein van de Academie, respecteert het nieuwe station de logische verdeling van de zones van het Vredesplein, met name de zuidelijk georiënteerde terrassen en de handelszaken.

De openbare ruimte van het Vredesplein zelf moet eveneens "verbonden" worden. De bouw van een nieuw metrostation in de buurt zal toelaten om deze verbinding tussen het Vredesplein en het voorplein van de Academie te accentueren om een coherent geheel te vormen. Deze vereiste zal een basis vormen voor het participatieve proces van herinrichting van de openbare ruimte boven het metrostation. Dit zal voor de bewoners een echte opportuniteit zijn om hun wijk op te waarderen.