Station Paix

Station Vrede: de werken

20.09.2017
#Nieuwe stations #Vrede #Werken

Het verloop van de werken worden momenteel bestudeerd en worden in een later stadium gecommuniceerd.

Bouwmethode

Het station Vrede zal worden uitgevoerd via twee open bouwputten. Deze methode, CUT & COVER genaamd, bestaat erin een sleuf te graven die daarna wordt afgedekt om ondergronds te werken. De voornaamste put zal zich op de parking van de academie en de voormalige bioscoop bevinden. De tweede put, gelegen op het Vredesplein, is vooral nodig om de bouw van de perrons te vergemakkelijken.

De bouw van de perrons die de twee bouwputten verbinden zal uitgevoerd worden volgens de methode van BEVRIEZING. Deze techniek maakt het mogelijk een met water verzadigde grond te bevriezen om deze te verharden en waterdicht te maken tijdens het graven van tunnels.

 

Mobiliteit tijdens de bouwfase

De mobiliteit en de toegankelijkheid tijdens de werken worden momenteel bestudeerd met als doel de hinder voor de buurtbewoners zo veel mogelijk te beperken.

De toegang tot de huizen en handelszaken zal worden verzekerd, maar het is mogelijk dat de toegang tot de garages tijdelijk geblokkeerd zal zijn, voor korte duur. De buurtbewoners zullen tijdig op de hoogte gesteld worden.

Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer rond het Vredesplein hoogstwaarschijnlijk hinder ondervinden, wat aan de buurtbewoners zal worden gecommuniceerd via verschillende kanalen: newsletter, website, buurtbewonersbericht, affiches, … De afvoer van de grond, de aanvoer van de materialen, de toegangen voor het werfpersoneel en voor de buurtbewoners zullen in een latere fase vastgelegd worden.

Tijdens de bouwfase zouden de trajecten van bus 64 en van trams 32 en 55 moeten worden gegarandeerd, met uitzondering van enkele tijdelijke onderbrekingen.

Bouwfasen

De werkzaamheden zullen in 4 fasen verlopen:

  1. Fase 1: afbraakwerken en inrichtingen van de werfzone, omleiding van de netwerken voor water, elektriciteit, gas en telefoon, aanpassing van de tramsporen van trams 32 en 55
  2. Fase 2: uitvoeren van de ruwbouw van het station
  3. Fase 3: uitrusting en afwerking van het station
  4. Fase 4: bovengrondse herinrichting