Paix

Station Vrede: concept en architectuur

20.09.2017
#Vrede #Nieuwe stations

Het station Vrede is het voorlaatste station van de metrolijn 3 vóór het eindstation Bordet. Gelegen tussen het Vredesplein en de Muziekacademie in Evere, wordt het geïntegreerd in een stedelijke context met de omvang van een dorp. Het station zal functioneren als scharnier tussen twee verschillende pleinen: het ene meer handelsgericht en het andere meer vrijetijdsgericht met de academie. Doelstelling: van deze plaats een knooppunt maken tussen de twee pleinen en het lokale en commerciële leven van deze wijk nieuw leven inblazen.

Daarvoor zal de voormalige bioscoop plaats ruimen voor een toegangsvolume voor het station aan de straatkant dat zichtbaar is vanaf het Vredesplein. Steeds met het opentrekken van de ruimte in het achterhoofd zal de onderkant van het volume bestaan uit glazen wanden, met daarboven metselwerk in bakstenen. De bakstenen herinneren aan de rijhuizen en de Academie maar vooral aan het dorpskarakter van de gemeente, terwijl de stalen structuur verwijst naar de opslagplaatsen achter het station. Er wordt hier gekozen voor warmere en courante materialen om de integratie te versterken van het station in zijn wijk met handelszaken, terrassen en culturele activiteiten.

Het voetpad tussen de twee pleinen is momenteel te smal en zal worden verbreed voor meer veiligheid en om deze verbinding tussen de ruimtes te benadrukken.

De bouw van dit station is eveneens een gelegenheid om de openbare ruimte op te waarderen: verlichting, vloerbekleding, vegetatie… Dit zal het voorwerp uitmaken van een participatief proces.

Dichtbij het station zullen een Villo-station en fietsenrekken geplaatst worden om de verbinding te optimaliseren tussen de verschillende transportmiddelen. Metrolijn 3 zal de tramlijnen 32 en 55 vervangen. Er zal voor aansluitingen gezorgd worden met de nabije halte van bus 64, in de Parijsstraat.