Haren

Mobiliteit en heraanleg rond de stelplaats

20.09.2017
#Stelplaats Haren #Mobiliteit

De nieuwe stelplaats wordt ingeplant tussen een woonzone met groene ruimtes en een zone met economische en industriële activiteit.

Toegang

De hoofdtoegang tot de stelplaats bevindt zich in de Tweedekkerstraat. Voertuigen en fietsen zullen toegang hebben tot een parking recht tegenover de ingang van het administratief gebouw en vrachtwagens zullen toegang hebben tot een ingang naar de stelplaats.

Er zal in een tweede toegang worden voorzien voor vrachtwagens en hulpdiensten naar de parking van de tramstelplaats. Zij zal rechtstreeks toegang verschaffen tot de loszone van de werktreinen.

Tijdens de bouwfase

Voetgangers zullen eveneens toegang hebben tot het administratief gebouw via de Tweedekkerstraat. Een bruggetje zal zorgen voor de verbinding tussen de tramstelplaats en de metrostelplaats.

Tijdens de bouwfase worden de toegangen tot de bestaande stelplaatsen gehandhaafd. Alle wijzigingen aan de verkeerscirculatie buiten de werfzone zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd aan de buurtbewoners.

De afvoer van de grond en de aanvoer van materialen zullen bij voorkeur via het spoor gebeuren of met de vrachtwagen via Houtweg in de richting van de Leopold III-laan. De toegangen via de Tweedekkerstraat zouden worden voorbehouden voor het personeel van de bouwplaats en van de MIVB.

De hinder verminderen

Verschillende maatregelen om de hinder van de werken tot een minimum te beperken, worden bestudeerd:

  • De meest luidruchtige werfuitrustingen (compressoren, generatoren…) zullen in een geïsoleerde zone geplaatst worden, zo ver mogelijk van de woningen
  • De afvoer van de grond en de aanvoer van de materialen zal bij voorkeur via het spoor gebeuren of met de vrachtwagen via Houtweg in de richting van de Leopold III-laan
  • Werftoegang via de Tweedekkerstraat voorbehouden voor arbeiders en de MIVB.
  • Snelheidsbeperking voor werftransporten
  • De aannemer zal de geluidsnormen naleven voor zijn interventies, zijn machines en zijn uitrustingen (CE-markering)
  • Plaatsen van akoestische steunmuren in ronde damwanden

Drie ingerichte zones rond de stelplaats

De bouw van de nieuwe stelplaats is de ideale gelegenheid om over te gaan tot de inrichting van de zone waarin de stelplaats zich bevindt, met de mogelijkheid om een groene ruimte te creëren rond de stelplaats. Drie intenties stonden centraal : de landschappelijke integratie van het project in de omgeving, de bescherming tegen de eventuele visuele en geluidshinder en de mogelijkheid om de openbare ruimte op te waarderen voor de buurtbewoners.

Er zijn drie zones van ruimtelijke ordening geïdentificeerd rond de stelplaats: de ingangszone van de site, de groene zone langs de Tweedekkerstraat en de Houtweg, en de groene zone langs de toegang voor bussen en trams.

  1. Ingangszone van het terrein: de ruimte tussen de stelplaats en de Tweedekkerstraat zal worden voorzien van beplantingen om de "natuurlijke" sfeer van de groene ruimte langs de Tweedekkerstraat aan de buitenkant van het terrein verder te zetten.
  2. Groene zone langs de Tweedekkerstraat en de Houtweg: de driehoekige zone tussen de Tweedekkerstraat en de Houtweg zal worden ingericht in een meer landelijke sfeer met meer aandacht voor het landschap en het milieu. Deze zone ligt buiten het terrein van de stelplaats en is voor het publiek toegankelijk via een fiets- en wandelweg. Er zullen speel- en rustruimtes worden voorzien (banken, grasperken). De woningen van de Tweedekkerstraat zullen door een geluidswerende muur worden beschermd tegen geluids- en visuele hinder. Deze groene zone en de geluidswerende muur vormen een barrière rond de stelplaats en zijn een gelegenheid om de openbare ruimte voor de buurtbewoners op te waarderen.
  3. Groene zone langs de toegang voor bussen en trams: de zone tussen de stelplaats en de toegang tot de bestaande stelplaatsen voor bussen en trams zal in een eerste fase ingericht worden als bloemenweide en zal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Op lange termijn zou daar een uitbreiding van de metrosporen kunnen komen.