Chantier

De bouwfasen van de stelplaats

20.09.2017
#Stelplaats Haren #Werken

De werken voor de stelplaats zullen uitgevoerd worden in verschillende fases, die verschillende jaren zullen duren. Rechtstreeks gekoppeld aan de aanleg van de tunnel zullen de voornamelijk plaatsvinden op een terrein van de MIVB in Haren.

  • Fase 1: omleiding van de distributienetwerken, afbraak van de bestaande gebouwen en volledig egaliseren van de site
  • Fase 2: toegangsput voor de tunnelboormachine graven, gedeeltelijke bouw van het gebouw van de remise-werkplaats
  • Fase 3: graven van de tunnel met aanvoer van materialen voor de aanleg van de tunnel en afvoeren van de afgegraven grond
  • Fase 4 en 5: Uitrusting van de tunnel met bevoorrading via het terrein van de stelplaats en bouw van de stelplaats: het administratief gebouw, het gebouw van de remise-werkplaats, de afwerking, de uitrusting en de sporen, en de bovengrondse inrichtingen

Sommige fasen zullen tegelijkertijd worden uitgevoerd: met name de bouw van het administratief gebouw tijdens het graven van de tunnel.