Verkeerstelling Schaarbeek - Evere

Coördinatie van werven in het Brussels Gewest

18.05.2021

De komende jaren zijn verschillende werven gepland in het Brussels Gewest waaronder die van metro 3 in Schaarbeek en Evere. Deze werken zullen een impact hebben op het verkeer. Om de toegankelijkheid en levenskwaliteit van de wijken te garanderen, heeft Beliris de opdracht gekregen om de werven op elkaar af te stemmen in samenspraak met de gemeenten, de politie, het Gewest en MIVB.

Verkeersanalyse in Schaarbeek en Evere om toekomstige werven beter te coördineren

Deze maand werden verkeerstellingen uitgevoerd in Schaarbeek en Evere aan de hand van tellussen en camera’s in verschillende straten en kruispunten. Zo krijgen we een zicht op het verkeer.

De tellussen zijn tubes die de passage van voertuigen (type voertuig, snelheid, richting) telt. Deze data worden meteen geregistreerd op een computer.

Doelstellingen van de verkeerstellingen: objectieve verkeersdata verzamelen en analyseren om de impact van toekomstige werven te evalueren en op deze manier coherente omleidingsplannen te ontwerpen en verkeersgedrag waaronder transitverkeer te monitoren.

In een tweede fase installeren we een honderdtal kleine Telraam camera’s op de gevels van de huizen (met toestemming van de eigenaar). Zo kan het aantal fietsers, voetgangers en voertuigen automatisch worden geteld. Het is namelijk onze ambitie om ook te focussen op de zachte weggebruikers. Ook deze beelden worden niet opgeslagen.

Hypercoördinatie: mobiliteitsbeheer rond grote werven

Al deze acties maken deel uit van wat we hypercoördinatie noemen. Het doel is om de overlast en ongemakken van de werken te beperken. Door de verschillende werken in hetzelfde gebied op elkaar af te stemmen en te plannen, kunnen we omleidingen verminderen en de leefbaarheid van het gebied vergroten. Hiertoe wordt verkeersmonitoring uitgevoerd om een ​​overzicht te hebben van het verkeer (alle modi) in de perimeter maar ook om omwonenden te betrekken in het kader van het GoodMove Plan, in het bijzonder in samenwerking met de gemeenten.  

De gegevens zorgen ervoor dat we het verloop van het verkeer beter kunnen inschatten. Zo kunnen we de juiste keuzes maken voor omleidingen, om de wijken leefbaar te houden, om de bereikbaarheid van handelszaken en woningen te garanderen, en om ervoor te zorgen dat residentiële wijken geen verkeerstrechter worden. 

Met hypercoördinatie kunnen we ook de impact van de werken op het verkeer evalueren en bekijken aan welke werven tegelijkertijd kan worden gewerkt. Wat zijn mogelijke alternatieve routes? Hoe communiceren we naar fietsers en automobilisten? Hoe faseren we de werken zodat de levenskwaliteit behouden blijft? Zijn de werven duidelijk aangegeven? Welke maatregelen zijn nodig om het verkeer rond de werf in te richten?

Dat zijn belangrijke vragen voor de werken aan de metro van Beliris in de dichtbevolkte wijken van Schaarbeek en Evere.

Kortom, de publieke werken brengen onvermijdelijk (verkeers)hinder met zich mee. Maar we kunnen de hinder zo veel mogelijk beperken door innovatief en proactief te werken. Dat is het doel van deze tellingen.