Voorbereidende werkzaamheden Colignonplein

Publication date
13.03.2020

In kader van de aanleg van de toekomstige metrolijn 3, voert Beliris in maart kleine werken uit rondom het Colignonplein. Doelstelling: de exacte locatie van het water-, elektriciteits-, gas- en telecomnet achterhalen. De werkzaamheden zijn gegroepeerd in werkperiodes van een week. Weers- of onvoorziene omstandigheden kunnen de planning wijzigen. De verschillende werkzaamheden zullen worden gespreid om het verkeer zo weinig mogelijk te verstoren. Geen werken ‘s nachts of in het weekend.

Auto en openbaar vervoer?

Tijdens deze periode zullen parkeerplaatsen soms worden gewijzigd. De bushalte op het Colignonplein zal tijdelijk verplaatst worden (volg de borden van De Lijn en MIVB). In de derde fase zal de Verwéestraat doodlopend zijn. Het verkeer kan via Rubensstraat en Koninklijke SinteMariastraat het Colignonplein bereiken.

Te voet?

De voetgangerspaden zullen worden beveiligd. We raden voetgangers aan om tijdens deze periode extra waakzaam te zijn.

Met de fiets?

Fietsers worden aangeraden om in de omgeving van de werkzaamheden extra voorzichtig te zijn. Soms zal er door een onderbroken fietspad langs de weg gefietst moeten worden.

Woont u in de buurt van deze werkzaamheden of bent u een handelaar?

Winkels en huizen blijven bereikbaar.

Media
Afbeelding
colignon
Text

De oorspronkelijke planning werd aangepast als gevolg van de coronacrisis : het einde van de werken is  gepland op 1 mei 2020.

Hier vindt u het buurtbewonersbericht dat is verspreid op 11 maart 2020.